Styret 2008/2009

 Verv Navn  Telefon 
 Leder  Rolf Erik Opsahl  99 48 96 56
 Nestleder  Bjørn Oddvar Nilssen  97 73 59 88
 Sekretær  Tor Erik Kvisle  99 64 88 29
 Kasserer  Tone Lagerqvist  91 32 06 41
 Sikkerhetsleder  Kristin Wold  41 23 07 01
 Materialforvalter  Ivar Øverland  97 75 03 20
 Styremedlem  Eivind Nysether Tytlandsvik  99 70 26 84
 Styremedlem  Arne Hansen  91 10 88 17