Pris

Priser for medlemmer

Medlemskap

600,-

Halvår

300,-

Sommermedlemskap

300,-

Fylling av luft i klubbregi

Gratis

Dagstur båt Hårek

100,- + bensin

Dagstur båt Maru

50,- + bensin

Langtur

350,-

Introdykk (forhåndsbetalt)

200,-

Kjøregodtgjørelse for frakt av båt

1,- pr km