Styret 2009/2010

Verv Navn  Telefon 
 Leder  Lars Petter Sundve  91 71 68 85
 Nestleder  Trond Erik Selvær  95 22 30 11
 Sekretær  Tor Erik Kvisle  99 64 88 29
 Kasserer  Egil Nilsen  90 59 26 44
 Sikkerhetsleder  Jan Petter Kvisle  41 51 82 42
 Materialforvalter  Ivar Øverland  97 75 03 20
 Styremedlem  Heidi Grønvoll  98 48 23 02
 Styremedlem  Arne Hansen  91 10 88 17
 Varamedlem  Eivind Nysether Tytlandsvik  99 70 26 84