Uncategorized

Innkalling årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Sande Dykkeklubb
Tirsdag 10 november 2020
Klubblokalet på «Fremad», Sande
kl 19:00• Åpning
• Valg av dirigent
• Godkjenning av innkalling
• Årsberetning 2020
• Regnskap for 2020
• Kontingent for 2021
• Budsjett for 2021
• Innkomne forslag
• Valg
Forslag som skal behandles av årsmøtet sendes styret innen 27 oktober på e-post thomas@kulberg.no
Fullstendige saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmer på lukket medlemsside på Facebook senest 2 uker før møtet avholdes. Den kan også sendes over pr. e-post.
Det er fint om du melder fra om du kommer eller ikke.
Velkommen
Mvh Styret

Innkalling årsmøte 2020 Read More »